Κατηγορίες
παιδεία

Εκτός σχεδιασμού πάλι η Ημαθία – αυτή τη φορά για το Διεθνές Πανεπιστήμιο

Για μια ακόμη φορά, με μια ακόμη Κυβέρνηση, η Ημαθία είναι εκτός σχεδιασμού.
Περί της νέας δομής του Διεθνούς Πανεπιστημίου ο λόγος, που ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο, όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς καθώς και του υφιστάμενου Διεθνούς Πανεπιστημίου. Το Ίδρυμα θα παρέχει ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών που θα καλύπτουν μια πληθώρα γνωστικών αντικειμένων, συνδεδεμένων τόσο με το διεθνές γίγνεσθαι όσο όμως και με τις τοπικές αλλά και περιφερειακές εξειδικεύσεις. Θα έχει 10 Σχολές και 31 Τμήματα εκ των οποίων 8 είναι νέα.

Η Ημαθία πάντως δεν φάνηκε πουθενά στο σχεδιασμό. Το Πανεπιστήμιο θα έχει τμήματα σε έξι πόλεις της Μακεδονίας: Δράμα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κατερίνη, Κιλκίς και Σέρρες.