Κατηγορίες
αγορά Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Εγκύκλιος της ΕΣΕΕ για τη λειτουργία καταστημάτων κατά τις Κυριακές του Δεκέμβρη και το δώρο

Εμπορικός Σύλλογος ΑλεξάνδρειαςΑπό τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας γνωστοποιήθηκε εγκύκλιος της ΕΣΕΕ, σχετική με τη λειτουργία καταστημάτων κατά τις Κυριακές του Δεκέμβρη και το δώρο.

Συγκεκριμένα:

“Λειτουργία Καταστημάτων κατά τις Κυριακές του Δεκέμβρη

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 ν. 4177/2013, όπως ισχύει σήμερα, επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές κάθε έτους.
Να υπενθυμίσουμε στους συναδέλφους ότι το πλαίσιο ωραρίου για τις Κυριακές 23 & 30 Δεκεμβρίου 2018 καθορίζεται από τις 11:00 έως τις 20:00, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2224/1994. και ο κάθε Εμπορικός Σύλλογος καθορίζει το εορταστικό ωράριο της πόλεως του (ο Ε.Σ. Αλεξάνδρειας ορίζει για τις παραπάνω Κυριακές 11:00 έως τις 16:00).

Εφόσον υπάρχουν Εμπορικοί Σύλλογοι που επιθυμούν παρέκταση αυτού του ωραρίου, μπορούν να υποβάλλουν και στην περίπτωση αυτή αντίστοιχο αίτημα στο τοπικό Περιφερειακό Συμβούλιο (άρθρο 186 ν. 3852/2010).
Σε συνέχεια των ως άνω, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν τις Κυριακές των εορτών που τα καταστήματα έχουν το δικαίωμα να είναι ανοιχτά θα αμειφθούν, κατά τις κείμενες διατάξεις με προσαύξηση 75% της προβλεπόμενης για τις ώρες που δούλεψαν αμοιβής τους. Σε ότι αφορά το ρεπό τους, δικαιούνται αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή που εργάστηκαν και όχι την μεθεπόμενη εβδομάδα ή σε άλλο χρονικό σημείο. Την ημέρα ανάπαυσης ορίζει ο εργοδότης (παρ. 2 άρθρο 10 ΒΔ 748/1966).
Παράλληλα, όπως ξέρετε, μετά από πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ καθιερώθηκε με την υπ’ αριθμ. 59635/13-12-2017 Υπουργική Απόφαση ως υποχρεωτική ημέρα αργίας η 26η Δεκεμβρίου, η οποία μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης ήταν προαιρετική. Κατά συνέπεια, κατά την συγκεκριμένη ημέρα, τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Κλειστά επίσης θα είναι, όπως κάθε χρόνο εθιμικά γίνεται, στις 2 Ιανουαρίου του νέου έτους.

Καταβολή δώρου εργαζομένων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη, δικαιούνται δώρο.

Για τον σχετικό υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή καθ’ όλη την ως άνω χρονική περίοδο, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με 1 μηνιαίο μισθό.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι/ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου.

Απαραίτητο είναι επίσης να υπενθυμίσουμε ότι στην πληρωμή του δώρου, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και την 21 Δεκεμβρίου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς, η μη καταβολή του συνιστά ποινικό αδίκημα (και μάλιστα με την διαδικασία του αυτοφώρου) και το μόνο που δεν χρειάζονται αυτήν την εποχή οι επιχειρήσεις μέλη μας, είναι αχρείαστα πρόστιμα και ποινές που δεν εξυπηρετούν κανέναν, ούτε την επιχείρηση, ούτε τους εργαζόμενους.

Η ΕΣΕΕ, ελπίζει ότι το θετικό κλίμα που αυτήν την στιγμή υπάρχει στην αγορά θα ενισχυθεί περισσότερο, με αποτέλεσμα την σημαντική τόνωση του τζίρου των εμπορικών επιχειρήσεων σε σχέση με πέρυσι και εύχεται στους συναδέλφους καλές δουλειές.”