Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δυο σημαντικά θέματα αναφέρθηκαν στο Δ.Σ. – χωρίς όμως να ληφθεί κάποια απόφαση

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας– Πρόταση για συγκρότηση επιτροπής που θα ασχοληθεί με το θέμα της μειονεκτικότητας της περιοχής της Μελίκης, η οποία θα βγάλει μια απόφαση που θα παρουσιάσει τις θέσεις του Δήμου με σκοπό στο τέλος αυτή να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να βγει ψήφισμα και να σταλεί στην Αθήνα έγινε κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

– Στην επιβολή, από τις αρχές του 2019, ενός τέλους ταφής απορριμμάτων το οποίο θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξάνδρειας αρχικά με περίπου 500.000 χιλιάδες ευρώ έκανε αναφορά – και μάλιστα δυο φορές – ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Αλευράς (η επιβολή του τέλους έχει ανασταλεί).
Ο Χρ. Αλευράς έκανε μια πρόταση για ψήφισμα που να σχετίζεται με το θέμα. Την πρότασή του ψήφισαν μόνο ο ίδιος και ο Δ. Συρόπουλος ενώ ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Δ. Ράπτης, επιφυλάχθηκε το θέμα να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.