Κατηγορίες
αγροτικά

Έναρξη υποβολής δηλώσεων ζημίας για τις βροχοπτώσεις 2018

ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση από μεμονωμένους αγρότες

Από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Ενημερώνουμε τους αγρότες του Ν. Ημαθίας ότι οι δηλώσεις ζημιών, για τις βροχοπτώσεις 2018 των μελών των Συνεταιρισμών θα υποβληθούν από τους Συνεταιρισμούς χωρίς να χρειάζεται οι παραγωγοί να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Οι Συνεταιρισμοί θα υποβάλλουν τις δηλώσεις των μελών τους μόνο για τα παραγωγικά και ασφαλισμένα στρέμματα σύμφωνα με την δήλωση ΟΣΔΕ 2018.


Οι μεμονωμένοι αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν δήλωση ζημίας στα γραφεία των Συνεταιρισμών της επιλογής τους ή στα γραφεία της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας προσκομίζοντας την δήλωση ΟΣΔΕ 2018 καθώς και ειδική υπεύθυνη δήλωση που θα διατίθεται από τους Συνεταιρισμούς και την Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ζημίας για τους μεμονωμένους έως και την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Πληροφορίες στα τηλέφωνα των Συνεταιρισμών και στα γραφεία της Κοινοπραξίας:

  • Βέροια: 2331076488,
  • Αλεξάνδρεια: 2333053084,
  • Κοπανός: 2332027181