Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

reform interregΣυνάντηση διαβούλευσης για τη δομή που θα δημιουργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τους Δήμους που αναπτύσσουν την τρέχουσα περίοδο ή προτίθενται να αναπτύξουν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12/11 σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, καταγράφηκε μεγάλη συμμετοχή από εκπρόσωπους των Δήμων της Περιφέρειας.

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REFORM, συνεργαζόμαστε με το Μαντσεστερ, τη Μπολώνια, το Χέρλεν και κυρίως με τον επικεφαλής εταίρο του έργου, το ΕΚΕΤΑ, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο δράσης και να ανταλλάξουμε απόψεις με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μία από τις πρώτες προτεραιότητες μας είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργασίας, που θα αποτελέσει ένα κανάλι επικοινωνίας για όλους τους εμπλεκόμενους. Πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα ενθαρρύνουμε και άλλους φορείς (ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, κ.ά.), αλλά και οργανώσεις (κοινωνία πολιτών, ποδηλάτες, ένωση πεζών), που ασχολούνται με παρόμοια θέματα, να ενταχθούν στο «άτυπο» αυτό Δίκτυο.

Επιπλέον, προτείνουμε το Παρατηρητήριο, το οποίο ήδη έχουμε δρομολογήσει και εντάξει στη Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων-Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, το οποίο πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει ως εργαλείο διαμόρφωσης και αξιολόγησης στρατηγικών, αλλά και συμβουλευτικό εργαλείο», υπογράμμισε στο χαιρετισμό της η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου.

Στη συνάντηση μίλησαν στελέχη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, καθώς και από τους συμμετέχοντες Δήμους.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο λειτουργίας της δομής τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το είδος της τεχνικής πληροφορίας που χρειάζονται οι Δήμοι για την αντιμετώπιση συνήθων και κοινών προβλημάτων, όπως είναι η έλλειψη της απαιτούμενης εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας, η απουσία συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών και η μειωμένη συνεργασία μεταξύ γειτονικών Δήμων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη που μπορεί να δώσει η δομή αυτή στην άμεση επικοινωνία μεταξύ των Δήμων για την ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και καλών πρακτικών, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες φορείς τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης ενός κεντρικού μηχανισμού, υπό την αιγίδα της ΠΚΜ, ο οποίος θα παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις στους Δήμους ώστε να αναπτυχθούν συνεκτικά και υλοποιήσιμα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Η συνάντηση διαβούλευσης αποτελεί δράση του ευρωπαϊκού έργου REFORM και τα βασικά της συμπεράσματα θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Δράσης που αναπτύσσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).