Κατηγορίες
Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας

Συγκρότηση και σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, για τον Σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων – παγετού, κατά την χειμερινή περίοδο 2018-2019.

Με την από 28-11-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), για τη Χειμερινή Περίοδο 2018-2019 της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, αποτελούμενο από τους:


1. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας κ. Κώστα Καλαϊτζίδη, ως Πρόεδρο.
2. Περιφερειακό Σύμβουλο κο Θεόφιλο Τεληγιαννίδη, ως μέλος, αναπληρούμενο από την νόμιμο αναπληρωτή του, κο Ευστάθιο Σαρηγιαννίδη .
3. Πρόεδρο ή οριζόμενο εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Δ/ντή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. ως μέλος, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Δ/ντή της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
7. Αξιωματικό-Εκπρόσωπο της Ιης Μεραρχίας Πεζικού / 3ο ΕΓ ως μέλος, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
8. Δ/ντή Δ/νσης Αστυνομίας Ημαθίας, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
9. Διοικητή Τροχαίας Βέροιας, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
10. Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
11. Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
12. Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
13. Δ/ντή της Δ/νσης Δασών ΑΔΜ-Θ/Ημαθίας, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.