Κατηγορίες
εργασία

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από τον ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά διακηρύσσει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού, για την κεντρική υπηρεσία που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες.

Σχετική είναι η ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2018, με αριθμό πρωτοκόλλου 1758/01-11-2018 του Οργανισμού.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, στην ιστοσελίδα www.goev-ptl.gr και στο τηλέφωνο 2310543860.