Κατηγορίες
εργασία

Μια θέση ψυχολόγου στα “Παιδιά της Άνοιξης”

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣΟ Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία) θέση ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ “Τα Παιδιά της Άνοιξης” στην Αλεξάνδρεια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

1. Τίτλος σπουδών πτυχίου ψυχολογίας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

3. Επαγγελματική Προϋπηρεσία

4. Συναφής εμπειρία και ειδίκευση με άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή με άτομα με αναπηρία και ευάλωτες ομάδες.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

1. Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή

2. Εθελοντική εμπειρία

3. Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και συμβουλευτική γονέων.

4. Ικανότητα σε συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

4. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

5. Αποδεικτικό κάθε είδους εκπαίδευσης στο αντικείμενο

6. Αποδεικτικό της επαγγελματικής ή εθελοντικής εμπειρίας

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του κέντρου των Παιδιών της Άνοιξης, Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ) από τις 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. ή ηλεκτρονικά στα παρακάτω e-mail :

spring.children@yahoo.gr

info@tapaidiatisanoixis.gr

από την Παρασκευή 02/11/2018 έως την Τρίτη 06/11/2018.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6907903539.