Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Μνημόνια

Είτε είμαστε πολύ τυχεροί στο Δήμο Αλεξάνδρειας είτε η διοίκηση Γκυρίνη είναι σε καταστολή και δεν το ψάχνει….

Τελικά εδώ στο Δήμο Αλεξάνδρειας είτε είμαστε πολύ τυχεροί είτε η διοίκηση Γκυρίνη είναι σε καταστολή και δεν το ψάχνει το θέμα.

Στη Βέροια τόσο ο δήμαρχος όσο και άλλα μέλη της διοίκησης του εκεί Δήμου έχουν κάνει αναφορές στο θέμα της μεταβίβασης στο γνωστό πλέον “υπερταμείο” εκτάσεων ή/και κτηρίων που βρίσκονται στο Δήμο τους. Είτε μιλώντας σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είτε αλλού.

Στο Δήμο Αλεξάνδρειας κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Μπορεί τελικά να είμαστε πολύ τυχεροί και να μην έχουμε κάτι… ενδιαφέρον (για το Υπερταμείο και τους “δανειστές”).
Αν όμως υπάρχει;; Αν υπάρχει και τόσο καιρό μετά δεν έχει ασχοληθεί ουδείς εκ των διοικούντων, τότε αποδεδειγμένα η διοίκηση του Δήμου Αλεξάνδρειας δεν είναι σε καταστολή;;