Κατηγορίες
σύλλογοι

Δυο λόγια για το ημερολόγιο του 2019 της Εστίας Ρουλουκιωτών Αλεξάνδρειας

Ο θεσμός της προίκας βαθειά ριζωμένος στην ελληνική οικογένεια έχει καταργηθεί σήμερα. Η νέα ελληνική κοινωνία θεωρεί ως προίκα την μόρφωση και όχι την γνώση αργαλειού και κεντήματος. Μια αναδρομή όμως στο παρελθόν δείχνει ότι η προίκα ήταν κύριο στοιχείο για την σύναψη γάμου.

Στο ημερολόγιο του 2019 η Εστία Ρουλουκιωτών Αλεξάνδρειας παρουσιάζει ένα κομμάτι της προίκας που αφορά κυρίως τον ρουχισμό ( ρούχα, στρωσίδια, χαλιά) από την προετοιμασία τους και την κατασκευή τους μέχρι και τη στιγμή που η νύφη τα μεταφέρει στο νέο της σπιτικό.

Για να θυμόμαστε αλλά και να μαθαίνουμε….