Κατηγορίες
αγορά Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Ανακοίνωση Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας για την ανάρτηση κατάστασης πληρωμών αμειψισποράς με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές, έτους 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑΑνάρτηση κατάστασης πληρωμής του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα” (Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρου 214, Δράσης 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 – Καν.(ΕΚ) 1698/2005), Πρόσκληση 2340/30.1.2013) , για το έτος εφαρμογής 2017.

Σήμερα 26-11-2018 ημέρα Δευτέρα αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, στον 3ο όροφο, στη Μητροπόλεως 44 στη Βέροια, η κατάσταση πληρωμής δικαιούχων». του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα” (Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρου 214, Δράσης 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 – Καν.(ΕΚ) 1698/2005), Πρόσκληση 2340/30.1.2013) για το έτος εφαρμογής 2017
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ( εως 03-12-2018)

Πληροφορίες: κ. Αικατερίνη Τσίλη Τηλ: 2331350142