Κατηγορίες
αγορά Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Ανακοίνωση Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για την ανάρτηση καταστάσεων πληρωμών συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού για το έτος 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑΑνάρτηση καταστάσεων πληρωμών του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα” (Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρου 214, Δράσης 2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού ) για το έτος εφαρμογής 2017

Σήμερα 26-11-2018 ημέρα Δευτέρα αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, στον 3ο όροφο, στη Μητροπόλεως 44 στη Βέροια, οι καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων και απορριπτόμενων ». του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα” (Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρου 214, Δράσης 2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 – Καν.(ΕΚ) 1698/2005),) για το έτος εφαρμογής 2017.

Η ανάρτηση αφορά τις προσκλήσεις 4539/ 02-04-2012 και 5597/11-03-2013

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ( έως 03-12-2018)
Πληροφορίες: κ. Αικατερίνη Τσίλη
Τηλ: 2331350142