Κατηγορίες
ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Έντεκα πτυχιούχους φυσικής αγωγής θα προσλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Στην πρόσληψη έντεκα ατόμων, πτυχιούχων φυσικής αγωγής, για την υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.),  μεγάλης διάρκειας – περιόδου 2018-2019, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, θα προχωρήσει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

  • ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ προϋπηρεσίας: επτά Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Γενικών προγραμμάτων έως 31-07-2019
  • ΕΚΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 9.5 του Οργ.Πλαισίου): δυο πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Γενικών προγραμμάτων έως 31-07-2019
  • ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ προϋπηρεσίας: δυο πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Ειδικών προγραμμάτων έως 31-07-2019

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανωτικού Πλαισίου (Ο.Π.) των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους ΦΕΚ 1774/τ.β΄/17-6-2016 , όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως 31-07-2019.

Τη τηλέφωνα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας είναι τα 2333053450-52.