Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δήμος Βέροιας

Χρήματα από το Πρόγραμμα ΦιλόΔημος ΙΙ στους Δήμους Αλεξάνδρειας και Βέροιας

Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 26.970.531,81 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» ο Δήμος Αλεξάνδρειας (συνολικά με 362.080 ευρώ εκ των οποίων 200.000,00 € από ΠΕΔ-ΥΠΕΣ και 162.080,00 € από ίδιους πόρους).

Επίσης για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσεται ο Δήμος Βέροιας (με συνολικά με 411.100,00 € ευρώ εκ των οποίων 364.100,00 € από ΠΕΔ-ΥΠΕΣ και 47.000,00 € από ίδιους πόρους).