Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Στο 0,35‰ ο συντελεστής ΤΑΠ στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το 2019

Την απόφαση ο συντελεστής ΤΑΠ να παραμείνει στο 0,35‰ στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2019 και έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας που συνεδρίασε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018.

Τι είναι το ΤΑΠ και ο συντελεστής;

Πρόκειται για τέλος υπέρ των δήμων το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας. Καθορίζεται με απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου και μπορεί να κυμαίνεται από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25%ο), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35 %ο) και είναι ενιαίος για όλο το Δήμο.

Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας κάθε ακινήτου επί τον συντελεστή του τέλους.