Κατηγορίες
εργασία

Νοσηλεύτρια (ΤΕ/ΔΕ) ζητούν τα “Παιδιά της Άνοιξης”

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣΟ Φιλανθρωπικός, μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος, Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει μία θέση νοσηλεύτριας, ΤΕ / ΔΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ» στην Αλεξάνδρεια.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Εντοποιότητα, από την περιοχή της Νάουσας λόγω εκκίνησης του δρομολογίου.
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Βιογραφικό σημείωμα
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του κέντρου των ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ, Ελ. Βενιζέλου 7 Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ) από τις 8:00 π.μ – 13:00 μ.μ, ή ηλεκτρονικά στα παρακάτω e-mail :

spring.children@yahoo.gr

info@tapaidiatisanoixis.gr

από σήμερα Τρίτη 30/10/2018 έως την Παρασκευή 02/11/2018.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333027212.