Κατηγορίες
ΑΝΗΜΑ Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε.

Βουλγάρικη αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την ΑΝ.ΗΜΑ.

Τα γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε επέλεξε να επισκεφθεί αντιπροσωπεία Βουλγάρικης Ομάδας Τοπικής Δράσης, από την περιοχή Γκαλάμποβο – Οπάν, στο νομό Στάρα Ζαγόρα, η οποία υλοποιεί το εκεί πρόγραμμα LEADER/CLLD, στα πλαίσια επίσκεψης στην χώρα μας για ανταλλαγή εμπειριών και αξιοποίηση των γνώσεων άλλων ΟΤΔ, όπως αυτή της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., με μακρύτερη χρονικά παρουσία.

Η αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τους Δημάρχους του Γκαλάμποβο και του Οπάν, καθώς και από υπηρεσιακά στελέχη, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Τεληγιαννίδη και με στελέχη της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., και συζήτησαν ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερα αναφέρθηκαν στα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 2 περιοχές, στις κοινές προκλήσεις για το μέλλον και στην αναγκαιότητα περαιτέρω σύσφιξης των δεσμών συνεργασίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη.

Τόσο ο Πρόεδρος του Δ.Σ., όσο και τα στελέχη της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., εξέφρασαν την διάθεση να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια ζητηθεί από την Ο.Τ.Δ. της Βουλγαρίας, και δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και για το μέλλον.

Ακολούθησε επίσκεψη στην επιχείρηση κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων του κ. Λαγομάτη Γεώργιου, το έργο του οποίου υλοποιήθηκε υπό τον έλεγχο της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, όπου τα μέλη της ξένης αντιπροσωπείας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον επενδυτή και να αποκτήσουν προσωπική αντίληψη για τα πρακτικά αποτελέσματα των δράσεων ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας.