Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Δημαρχείο ΑλεξάνδρειαςΤην Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου, στη 1 μετά το μεσημέρι, θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

1.Έγκριση ή μη του 1ου (αριθ. πρωτ. 16501/21-08-2018) & του 2ου (αριθ.πρωτ. 16900/28-08-2018) πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσιών Συμβάσεων Ανοιχτών Διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για το ετος 2018 για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

2.Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοδότησης επί της αριθ. 44/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας και β) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.

3.Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου, β)τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

4.Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον επανακαθορισμό των όρων του διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αγωγών αρδευτικού δικτύου».