Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Στα 137,6 χιλιάδες ευρώ ο ΕΝΦΙΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας

Για τον ΕΝΦΙΑ και την καταβολή του (που δεν μας… ξεχνάει κάθε φθινόπωρο) έγραφα τη μέρα που “ανέβηκαν” τα εκκαθαριστικά και κατά λάθος έπεσα στον ΕΝΦΙΑ που θα πρέπει να καταβάλει ο Δήμος Αλεξάνδρειας για το 2018.

Στα 137.631,99 ευρώ (εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά) καλείται να καταβάλει ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο κράτος για τα ακίνητα που έχει.