Κατηγορίες
αγροτικά βιομηχανία

Σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές της η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Ελληνική Βιομηχανία ΖάχαρηςΣε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές τέθηκε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, καθώς η αίτηση της εταιρίας που κατατέθηκε (και αφορούσε την υπαγωγή της στο άρθρο 106α παρ.6 του ν.3588/2007 και την άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών της) συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η δικάσιμος της αίτησης θα συζητηθεί την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018.

Όπως πολλάκις έχει δημοσιευτεί από το καλοκαίρι, η εταιρία χρωστά σε διάφορους (τράπεζες, μεταφορείς, προσωπικό, ΔΕΠΑ κλπ) λίγο περισσότερα από 246 εκατ. Ευρώ.


Στην ανακοίνωση για το θέμα αναφέρεται ότι εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της εταιρίας για λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ.6 του ν.3588/2007, με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής η από 3.09.2018 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία:

Απαγορεύεται προσωρινά και μέχρι την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση έως τέσσερις (4) μήνες από την χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ήτοι μέχρι 3-1-2019:
α) η ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεση των πιστωτών κατά της αιτούσας εταιρίας
β) η λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της αιτούσας εταιρίας
γ) η έκδοση σε βάρος της αιτούσας εταιρίας διαταγών πληρωμής
δ) η κήρυξη της αιτούσας σε κατάσταση πτώχευσης
ε) η εφεξής δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της αιτούσας.