Κατηγορίες
κοινωνία παιδεία

Λεπτομέρειες για την εγγραφή στο Κοινωνικό Φροντιστηρίου του Δήμου Νάουσας

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου ΝάουσαςΟ Δήμος Νάουσας, θα λειτουργήσει το Κοινωνικό Φροντιστήριο για τους μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Τα βασικό κριτήριο ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (7000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί).

Τα απαραίτητα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Αστυνομική ταυτότητα μαθητού και γονέα.

Οι κηδεμόνες των μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου του Δήμου Νάουσας που ενδιαφέρονται για την ένταξη των τέκνων τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, εφόσον η οικογένεια πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια ένταξης, μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από τις 10/9 έως τις 21/9 στο Κέντρο Κοινότητας (κτ. Λόγγου Τουρπάλη). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2332029980.