Κατηγορίες
αγροτικά αντιδήμαρχοι Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: ποιοι είναι υπεύθυνοι για τις βεβαιώσεις αμπελοκαλλιεργητών

Με απόφαση του δημάρχου Αλεξάνδρειας, Π. Γκυρίνη, ορίστηκαν οι υπεύθυνοι ανά Δημοτική Ενότητα αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη χορήγηση βεβαιώσεων καλλιέργειας αμπελιών περιόδου 2018-2019.

Έτσι για την έκδοση και υπογραφή των Βεβαιώσεων Αμπελοκαλλιεργητών, (ιδιότητα του παραγωγού, θέση και έκταση του κτήματος καθώς και τη ποσότητα των πρώτων υλών που παρήχθησαν) για την αποστακτική περίοδο 2018-2019 υπεύθυνοι είναι οι:

-Τον κ. Στέφανο Δριστά, Αντιδήμαρχο, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος
-Τον κ. Σωτήριο Τόκα, Αντιδήμαρχο, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών
-Τον κ. Γκιορτζή Στέφανο, Αντιδήμαρχο, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας
–Τον κ. Νικόλαο Σαρακατσιάνο, Αντιδήμαρχο, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης