Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: δημοπρασία για δυο αγροτεμάχια στις 17 Σεπτεμβρίου

Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Αλεξάνδρειας, την 17η Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 – 13:00 θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση των υπ΄αριθ. 143 & 144 αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας.

Πρώτη επαναληπτική ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333351304.