Κατηγορίες
αυτοκίνητο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία, που θα είναι προσωρινές (και θα διαρκέσουν από τις 27 Αυγούστου μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου 2018), αποφασίστηκαν στο πλαίσιο εργασιών που θα γίνουν στο δρόμο.

Λόγω ασφαλτικών εργασιών αποφασίστηκε ο κατά περίπτωση αποκλεισμός είτε της αριστερής, είτε της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας κατά τις ημέρες εκτέλεσης των εργασιών στο τμήμα της Εγνατίας από τον Α/Κ Κλειδίου έως τον Α/Κ Πολυμύλου και αντίστροφα στα παρακάτω σημεία:

Α/Κ Πολυμύλου- Α/Κ Βέροιας: χ/θ 241+400,
Α/Κ Κουλούρας- Α/Κ Νησελίου: χ/θ 266+050, χ/θ 269+120, χ/θ 272+640, χ/θ 272+720, χ/θ 272+960,
Α/Κ Νησελίου- Α/Κ Κλειδίου: χ/θ 282+400, χ/θ 284+150,
Α/Κ Κλειδίου- Α/Κ Νησελίου: χ/θ 283+000,
Α/Κ Νησελίου- Α/Κ Κουλούρας: χ/θ 263+200,
Α/Κ Βέροιας– Α/Κ Πολυμύλου: χ/θ 248+600, χ/θ 242+610

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου.