Κατηγορίες
Ελληνοτουρικά

Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι 2 στρατιωτικοί μας που κρατούνταν στην Τουρκία