Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δήμος Βέροιας

Ενίσχυση 46,67 χιλιάδες ευρώ για τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2017 σε Δήμους Αλεξάνδρειας και Βέροιας

Ποσό που φτάνει τα 46,67 χιλιάδες ευρώ θα διατεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους Αλεξάνδρειας και Βέροιας. Το ποσό είναι μέρος συνολικής ενίσχυσης 674.782,02 ευρώ που δίδεται σε Δήμους της χώρας αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.

Το ποσό που θα λάβουν, μέσα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι 2 Δήμοι σχετίζεται με τις πλημμύρες της 15-16 Νοεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα:
Δήμος Αλεξάνδρειας Πλημμύρα 15,16/11/2017 Αντικατάσταση Οικοσκευής 33.336,00
Δήμος Βέροιας Πλημμύρα 15,16/11/2017 Αντικατάσταση Οικοσκευής 13.335,00