Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια: συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Συνεδρίασε την Τετάρτη 22 Αυγούστου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, το οποίο συγκροτήθηκε στις αρχές Αυγούστου (6/8)

Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν οι εκπρόσωποι όλων των υπηρεσιών και φορέων που απαρτίζουν το εν λόγω Συντονιστικό Όργανο και παρέθεσαν τις εξειδικευμένες απόψεις και προτάσεις τους, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση επικίνδυνων φυσικών φαινομένων.

Το κεντρικό εισηγητικό θέμα σύγκλισης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), αφορούσε την Ενδυνάμωση του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι (3) και (4).

Ωστόσο, η συζήτηση επεκτάθηκε περαιτέρω, και αναλύθηκαν διεξοδικότερα μέτρα και ενέργειες προληπτικού χαρακτήρα και σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση λειτούργησε ευεργετικά για την ενδυνάμωση του επιπέδου συντονισμού και συνεργασίας όλων των σχετικών φορέων και υπηρεσιών.