Κατηγορίες
αγροτικά

8,5 εκατ. ευρώ για ζημίες σε συμπύρηνα και νεκταρίνια (για βροχοπτώσεις του 2017)

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 8.500.000,00 ευρώ για την πληρωμή πληγέντων παραγωγών ροδάκινων και νεκταρινιών από τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου του 2017.

Αυτό το οποίο όμως απασχολεί δεν είναι μόνο το εγκριθέν ποσό (το οποίο αρκετοί θεωρούν μικρό σε σχέση με το μέγεθος της ζημίας που υπέστησαν οι αγρότες) αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τελικά θα καταβληθεί στους παραγωγούς που αιτήθηκαν αποζημίωση.

Στην απόφαση για το ποσό αναφέρεται ότι αυτό είναι για την χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (deminimis) κατ’ εφαρμογή του Καν.1408/2013.