Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης

Τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε ο προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, στο πλαίσιο της 3ης συνάντησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholders Group-LSG) του έργου RUMORE, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το έργο RUMORE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ τρεις επιλεγμένες καλές πρακτικές συνεργασιών του αγροτικού με τον αστικό τομέα από τη 2η διαπεριφερειακή εκπαιδευτική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2018 στην Περιφέρεια της Λομβαρδίας (Μιλάνο), από την Περιφέρεια του Luneburg (Γερμανία), το Δήμο του Μιλάνο (Ιταλία) και την Περιφέρεια της Λομβαρδίας (Ιταλία).

Ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης για τα χαρακτηριστικά των καλών πρακτικών και την αξιοποίησή τους στα εργαλεία πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιπλέον παρουσιάστηκαν οι ανοιχτές δράσεις χρηματοδότησης ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας) από το γενικό διευθυντή του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Σπύρο Σκοτίδα, καθώς και τα Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER από τον γενικό διευθυντή της ΑΝΕΘ Βασίλη Παπαβασιλείου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μία πρώτη προσέγγιση του Σχεδίου Δράσης (Action Plan) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RUMORE για την προώθηση των αγροτικών – αστικών συνεργασιών, καθώς και για το ρόλο της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholders Group – LSG).