Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια Βέροια Οικονομία

Επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου – τι προβλέπεται για τους Δήμους Αλεξάνδρειας και Βέροιας στο πρόγραμμα ανάπτυξης

Σε δημόσια διαβούλευση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τέθηκε το πενταετές (2018 – 2022) πρόγραμμα ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επέκταση δικτύων φυσικού αερίου σε 43 πόλεις της περιφέρειας και στα μεγάλα νησιά (Κρήτη, Ρόδο, Μυτιλήνη, Σάμο και Χίο), μεταξύ αυτών και στην Αλεξάνδρεια και στη Βέροια.

Όσον αφορά την επέκταση στην Κεντρική Μακεδονία, ο προγραμματισμός για την επέκταση των δικτύων περιλαμβάνει τους Δήμους Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών, Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Πέλλας.


Στους παραπάνω αναφερόμενους δήμους πρόκειται να συνδεθούν 6.068 Οικιακοί, 1.194 Εμπορικοί και 12 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 147.766 MWh για τους Οικιακούς, 133.019 MWh για τους Εμπορικούς και 133.915 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 37.566.425 ευρώ.

Στο Δήμο Αλεξάνδρειας το μήκος των επεκτάσεων θα φτάσει τα 30 χλμ (από 10 χλμ για κάθε έτος από το 2019 μέχρι και το 2021). Το κόστος εγκατάστασης για την περιοχή της Αλεξάνδρειας θα φτάσει 2,9 εκaτομμύρια ευρώ ενώ το κόστος των συνδέσεων τα 514.000 ευρώ περίπου.

Στο Δήμο Βέροιας το μήκος των επεκτάσεων θα φτάσει τα 40 χλμ (από 13,3 χλμ για κάθε έτος από το 2019 μέχρι και το 2021). Το κόστος εγκατάστασης για την περιοχή της Βέροιας θα φτάσει 2,8 εκατομμύρια ευρώ ενώ το κόστος των συνδέσεων τα 1.351.000 ευρώ περίπου.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2018.