Κατηγορίες
αγροτικά

ΕΛΓΑ: παράταση στην καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017

Από τον ΕΛ.Γ.Α. έγινε γνωστό ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017, έως τις 31 Αυγούστου 2018.

Με δεδομένο ότι η παράταση αυτή είναι η δεύτερη που δίνεται, όσοι παραγωγοί δεν έχουν καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά του 2017 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να την εξοφλήσουν, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.