Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας περιβάλλον

Ανακύκλωση και Δήμος Αλεξάνδρειας…

Αναφορά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού – έντυπου υλικού με διαλογή στην πηγή που υλοποιεί ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΔΩ).

Η αναφορά συνοδεύεται και από τη φωτογραφία της ανάρτησης.

Και αβίαστα προκύπτει το ερώτημα: ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε πιο ακριβώς επίπεδο βρίσκεται στο θέμα της ανακύκλωσης, εδώ και καιρό;;