Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 2 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο. Οικονομικός απολογισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2017.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 2ο: Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2018.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 3ο: Αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοιράνης» (Integrated sustainable management system of Doirani Lake ecosystem- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “Plan D.oiran”), η οποία συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- ΠΓΔΜ 2014-2020».

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 4ο: Επικαιροποίηση προτάσεων επί του σχεδίου Υ.Α. του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Διαπαραταξιακή Επιτροπή Διαβούλευσης ΠΠΧΣΑΑ Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Σερρών και του ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 6ο: Έγκριση παραχώρησης οικοδομικών υλικών προς το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ», από απαλλοτριωμένο κτίριο, στα πλαίσια του Έργου: «Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας».

Προϋπολογισμός Μελέτης: 56.650.000,00€

Αριθμός Έργου: 2015ΕΠ00810006 ΣΑΕΠ 008/1, ΟΠΣ 5000301

Ανάδοχος: «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 7ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του Υποέργου 1: «Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου», προϋπολογισμού 39.680,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) της Πράξης: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Χρηματοδότηση: 2018ΕΠ00810031 της ΣΑΕ 0081

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 8ο: Αποδοχή πρότασης της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την κατασκευή του Ι.Κ. Ανδρομάχης (Κ2) και του Ι.Κ. Γανόχωρας (Κ4) της εργολαβίας «Περιφερειακή Οδός Κατερίνης»

Προϋπολογισμού μελέτης: 56.500.000€

Αριθμός έργου: 2016 ΕΠ 00810010 της ΣΑΕ 0081, Κωδικός ΜΙS 5000760

Ανάδοχος : «Κ/Ξ Γ. Πετρής ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 9ο: Έγκριση εξουσιοδότησης προς τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας για απόκτηση μετοχών «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 10ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης υποέργου της Π.Ε. Ημαθίας της ΣΑΕΠ508 έτους 2017-2019.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ημαθίας.