Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 23, 2018)

ΠΕΡΙΣΚΟΠΗΣΗΕγνωσμένος, -η, -ο

(λογ.) αυτός που βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία, που έχει αναγνωριστεί από όλες τις πλευρές: ο εκλιπών υπήρξε επιστήμονας εγνωσμένου κύρους

ΣΥΝ.: αναγνωρισμένος, αναμφισβήτητος, πανθομολογούμενος, αδιαφιλονίκητος
ΣΧΟΛΙΟ: λ. μετοχή ΕΤΥΜ: μτχ. παθ. παρακ. του αρχαίου “γιγνώσκω”.

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 547