Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Άμεση Βελτίωση του Δημοτικού Αμφιθεάτρου Αλεξάνδρειας με την προμήθεια και τοποθέτηση 1.900 καθισμάτων με πλάτη

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

“ο Δήμος Αλεξάνδρειας. έχοντας ως πρωταρχικό του μέλημα την βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του, σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί τεχνικά έργα κοινής ωφέλειας, ικανών να προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία κοινωνικού χαρακτήρα για τους δημότες του.

Ένας από τους νευραλγικούς κοινωνικούς τομείς τον οποίο ο Δήμος Αλεξάνδρειας υποστηρίζει, είναι μεταξύ άλλων, αυτός του Πολιτισμού, και γενικότερα στόχος είναι η υποστήριξη δράσεων και έργων ικανών να συνδράμουν το πολιτιστικό έργο, καθώς και των ανάλογων ευεργετικών επιδράσεων του στην τοπική κοινωνία.

Ο βασικότερος χώρος της περιοχής μας στον οποίο δύναται να αναπτυχθούν εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, είναι το Ανοιχτό Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας. Το εν λόγω Αμφιθέατρο, συνιστά ένα ανοιχτό χώρο θεατρικής δομής, ο όποιος μπορεί να φιλοξενήσει θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες. Προκειμένου να αναβαθμιστούν τα επίπεδα φιλοξενίας του Αμφιθεάτρου Αλεξάνδρειας, αποφασίστηκε η προμήθεια και τοποθέτηση χιλίων εννιακοσίων (1.900) καθισμάτων σταδίου με πλάτη, αναβαθμίζοντας συνολικά το επίπεδο άνεσης κατά την παραμονή των θεατών στο Αμφιθέατρο.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας:

«Σε κάθε περίπτωση αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Διοίκηση η ικανοποίηση της ανάγκης και του δικαιώματος οιουδήποτε Δημότη μας στην ψυχαγωγία και παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με την επικείμενη τοποθέτηση των νέων καθισμάτων στο Ανοιχτό Δημοτικό Αμφιθέατρο, ευελπιστούμε να συμβάλουμε στην άνετη, απρόσκοπτη και ουσιαστική χρήση του από τους Δημότες μας ».