Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: δηλαδή θα πληρώσουμε ΣΙΓΟΥΡΑ 36 χιλιάρικα που ΙΣΩΣ τα πάρουμε πίσω… (;;;;)

Δημοτικό Συμβούλιο ΑλεξάνδρειαςΤην Τετάρτη 30 Μαΐου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, με 32 θέματα να έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης από του συμβούλους.
Τα 32 θέματα θα τα δείτε στη συνέχεια της ανάρτησης.

Μια γενική ερώτηση μόνο, για δυο συγκεκριμένα θέματα στα οποία “έπεσε το μάτι μας”, στην πρώτη ανάγνωση που κάναμε (τι να κάνουμε τώρα;;; Εδώ τυγχάνει να τα διαβάζουμε τα θέματα!!!):

στο 11ο θέμα θα συζητηθεί αν ο Δήμος – όλοι εμείς δηλαδή – θα πρέπει να καταβάλει 33.749,44 ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία που δεν αποδόθηκαν από τον παλιό Δήμο Μελίκης την περίοδο 2008-2009.


Στο ίδιο μοτίβο και το 12ο θέμα: αν ο Δήμος Αλεξάνδρειας – όλοι μας δηλαδή – θα πρέπει να καταβάλει ως πρόστιμα επειδή δέχθηκε τρία εικονικά τιμολόγια, ακόμη 560,98 ευρώ (αμανάτι από τη χρήση του 2010 απ’ τον παλιό Δήμο Μελίκης) συν 1.850,00 ευρώ για τον ίδιο λόγο (αυτό ξέμεινε από τον παλιό Δήμο Αλεξάνδρειας και τη χρήση του 2009).

Σύνολο, μόνο από αυτά τα δυο θέματα, το κουστουμάκι για το Δήμο Αλεξάνδρειας – για όλους εμάς δηλαδή – ανέρχεται στο ποσό των 36.160,42 ευρώ. Κοντά ένα ευρώ σε κάθε κάτοικο του Δήμου.

Εν αναμονή βέβαια και μιας διαδικασίας που ΙΣΩΣ μετά από χρόνια να οδηγήσει τελικά στο να πληρώσουν τα πρόστιμα οι αρμόδιοι υπάλληλοι, αν φυσικά προκύψει ότι η επιβολή του προστίμου (που ο Δήμος ΣΙΓΟΥΡΑ θα πληρώσει ΑΜΕΣΑ) οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου – από δόλο ή βαριά αμέλεια, γιατί στο τέλος καταλογίζεται σε αυτούς το αντίστοιχο ποσό. Αρμοδιότητα καταλογισμού έχουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Οικονομική Επιθεώρηση και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρα, το γενικότερο ερώτημα είναι: εμείς οι δημότες θα πληρώσουμε ΣΙΓΟΥΡΑ 36 χιλιάρικα που ΙΣΩΣ τα πάρουμε κάποτε πίσω (επειδή κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους) ;;;; Το καταλαβαίνω σωστά ή όχι;;;

Δείτε τώρα και τα θέματα – και σας ξαναλέω και το συστήνω: παρακολουθείτε τα Δημοτικά Συμβούλια. Πέρα από την πλάκα που έχουν τα παραπολιτικά (ποιος χώθηκε σε ποιον, ποιος είπε την καλύτερη ατάκα κλπ κλπ), τα θέματα με τα οποία ασχολούνται έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα μας.

Κι αν δεν σας νοιάζει το ευρώ που θα πληρώσετε όταν περάσουν τα θέματα από Συμβούλιο, τότε γυρίστε και δώστε το κάπου που τουλάχιστον θα πιάσει τόπο κι όχι για να καλυφθούν λάθη υπάλληλων ή αιρετών.

 


Τα θέματα
1.Λήψη απόφασης :

– για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης “Ασφαλτόστρωση υφισταμένης αγροτικής οδού με στόχο τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στην περιοχή του οικισμού Παλιού Πρόδρομου, Δ.Ε. Μελίκης” στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
– για τη δέσμευση τήρησης των υποχρεώσεων όπως αναγράφονται στο Παράρτημα I της οικείας απόφασης ένταξης
περί 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σκέλος Δ) σύμφωνα με την 182/2018 απόφαση ΟΕ
– για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018
– για την έγκριση εκτέλεσης του έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2.Γνωμοδότηση για την εκ νέου ή μη επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (δέσμευσης χώρου) του υπ΄αριθ.850 οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ.85 της πόλεως Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

3.Έγκριση ή μη της αριθ. 229/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 2ης αναμόρφωσης του προυπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4.Καθορισμός μαθητεύομενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Αλεξάνδρειας κατά το σχολικό έτος 2018-2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5.Υποβολή έκθεσης εσόδων- εξόδων Ά τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 (Σχετική η αριθμ. 178/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6.7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (ΣΚΕΛΗ Α,Β,Γ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η & Θ- ΠΛΗΝ Δ) (σχετική απόφαση αριθμ.182/2018 Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7.8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετική απόφαση αριθμ.210/2018 Οικονομικής Επιτροπής) -Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8.Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10.Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11.Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμων που έχουν επιβληθεί στο Δήμο Αλεξάνδρειας- Διερεύνηση πιθανής αστικής ευθύνης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12.Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμων που έχουν επιβληθεί στο Δήμο Αλεξάνδρειας από την Α.Α.Δ.Ε. Βεροίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13.Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (΄Β κατανομή ) έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

14.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού έτους 2018 για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

15.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

16.Λήψη απόφασης για την υλοποίηση ή μη του προγράμματος κατασκήνωσης παιδιών ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας – καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και των κριτήριων συμμετοχής -Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου αιτήσεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

17.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: Απομαγνητοφώνηση πρακτικών και βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

18.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την
υπηρεσία με τίτλο : Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

19.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : “Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

20.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : <<Συντήρηση κεντρικών υπολογιστών Δήμου – Άμεση αποκατάσταση Κεντρικών υποδομών Πληροφορικής με χρήση Hyper -V Replication>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

21.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών εκτυπωτών και φαξ για το έτος 2017»
(17/02/2018 έως και 16/05/2018) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

22.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το έτος 2017». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

23.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το έτος 2017». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

24.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή τεχνικού για χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

25.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 3,4». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

26.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 3». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

27.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ” (Α.Μ. 20/2015). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

28.Λήψη απόφασης για: την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στην Τ.Κ.Κλειδίου» (Α.Μ.117/2015) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

29.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση συστήματος ποτίσματος και επεμβάσεις στο γήπεδο Παλαιοχωρίου» ( Α.Μ. 57/2015) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

30. Aντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σπυρίδη Γεωργίου από μέλος επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων του Δικτύου Ύδρευσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

31.Λήψη απόφασης για τη παραχώρηση τμήματος της πλατείας Δημαρχείου Μελίκης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

32.Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του πεζόδρομου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος στον Πολιτιστικό Σύλλογο “ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ” από 22-06-18 ως 24-06-18 για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)