Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Όταν ο Κυτούδης “παραίτησε” τον Γκυρίνη και ο Γκυρίνης τον Κυτούδη…

Συνέβη και αυτό στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 8 Μαϊου.

Εν τη ρύμη του λόγου (και ενώ οι σύμβουλοι Μ. Κυτούδης και Δ. Συρόπουλος ρωτούσαν τον δήμαρχο Παν. Γκυρίνη για να μάθουν τι ακριβώς έγινε με την παραίτηση του Ισ. Χαλκίδη), ο πρώτος “παραίτησε” τον δήμαρχο και ο δήμαρχος στην απάντησή του έκανε ακριβώς το ίδιο…

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε το… μπέρδεμα.