Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τη Δευτέρα 7 Μαΐου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δημοτικό Συμβούλιο ΑλεξάνδρειαςΤακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018, στις 20:00.
Η συνεδρίαση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις των εξελίξεων που υπάρχουν με το νέο σχέδιο νόμου που φέρει την ονομασία “Κλεισθένης Ι” (του οποίου η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 14 Μαΐου, στις 3 μετά το μεσημέρι). Άλλωστε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι αυτό.

Για τις επικείμενες (και κάποτε φημολογούμενες) αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση η Περισκόπηση είχε αναφερθεί από πολύ νωρίς ΕΔΩ – και μετά τη θέση σε δημόσια διαβούλευση του ν/σ, ΕΔΩ. Οι αντιδράσεις των αυτοδιοικητικών είναι πολλές.


Τη Δευτέρα που μας πέρασε (30 Απριλίου) υπήρξε συνάντηση αυτοδιοικητικών της Κεντρικής Μακεδονίας με αφορμή το θέμα αυτό. Οπότε το πρώτο θέμα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πρέπει να θεωρείται και ως “φυσικό επακόλουθο”.

Αναμένεται με ενδιαφέρον η θέση του συνόλου των συμβούλων, αφού αφορά αρχικά το μέλλον των Δήμων (γενικότερα) αλλά και τις μελλοντικές κινήσεις όσων θέλουν να συμμετάσχουν το 2019 στην εκλογική διαδικασία, είτε ως υποψήφιοι σύμβουλοι είτε με την ιδιότητα του αρχηγού κάποιου σχήματος (δείτε προσεκτικά στο δεύτερο link τον απαιτούμενο από τον “Κλεισθένη” αριθμό υποψηφίων για την κάθοδο στην εκλογές που θα απαιτείται και θα καταλάβετε εύκολα τι εννοώ).

Όσον αφορά τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης, είναι τα ακόλουθα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1»]- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦοΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών από δικαστικό επιμελητή για την επίδοση δικογράφων, διοικητικών εκτελέσεων και άλλων παρεμφερών διαδικασιών του Δήμου για το 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων και των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του υπ’αριθμ.16 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

8. Καθορισμός ημερομηνιών διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης ενδιαφερομένων για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

9. Τροποποίηση της αριθ. 179/25-04-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Λήψη απόφασης για τoν ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, ο οποίος θα μετέχει στην επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας για την παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του κλειστού γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον Παλαιστικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας “ Ο Ημαθίων ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του κλειστού γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον «Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΘΛΟΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)