Κατηγορίες
Περισκόπηση στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 17, 2018)

ΠΕΡΙΣΚΟΠΗΣΗΕπανάγω

ρ. μτβ {επανή-γαγα, -χθην, -ης, -η…}
1. φέρνω (κάτι) στην αρχική του θέση ή κατάσταση, επαναφέρω
2. ΝΟΜ. Επαναφέρω (υπόθεση) στο δικαστήριο, κάνω έφεση ΣΥΝ.: εφεσιβάλλω, εκκαλώ
επαναγωγή (η) [αρχ]
ΕΤΥΜ: αρχ. < ἐπ(ι) + ἀν(α) + ἄγω

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 638