Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπή στην ηλεκτροδότηση σε Πλάτανο, Κλειδί και ΣΕΑ Πλατάνου τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

Τη διακοπή στην παροχή ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας έχει ανακοινώσει ο ΔΕΔΔΗΕ για τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018.
Συγκεκριμένα διακοπή θα σημειωθεί από τις 08:00 έως και τις 14:30 στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος, στα χωριά Πλάτανος, Κλειδί και στον ΣΕΑ Πλατάνου καθώς και στα αντλιοστάσια, βουστάσια και φωτοβολταϊκά των παραπάνω περιοχών.

Επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.