Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημοπρασία για το κυλικείο του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας στις 14 Μαΐου

Την 14η Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00-13:00 θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας, για την εκμίσθωση του Κυλικείου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας επί της οδού Εθν. Αντίστασης 42.
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Επαναληπτική ορίζεται η 21η Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23333 51304.