Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανακοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας για νέα εγκύκλιο για το “Κομφούζιο”

Η ΔΑΟΚ Π.Ε Ημαθίας σας ενημερώνει για την υπ’ αριθμ. 3931/11-5-2018 (ΑΔΑ: 73ΣΥ4653ΠΓ-368) 1η τροποποίηση της εγκυκλίου τροποποιήσεων – μεταβιβάσεων – απένταξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 την οποία και επισυνάπτει.

Με την τροποποίηση, μετατίθεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής των:

­α) αιτημάτων τροποποίησης για άλλους λόγους

β) αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου για το έτος 2018 (2ο έτος εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δράσης), από 15/5/2018 σε 15/6/2018.

(Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί και θα εμφανίζεται και στον διαδιακτυακό τόπο της Π.Ε Ημαθίας: http://imathia.pkm.gov.gr)

Πληροφορίες: Δημήτριος Καραγιάννης, 23313 50141, e-mail :karagiannis.d@imathia.pkm.gov.gr