Κατηγορίες
αστυνομικές ειδήσεις

Τις εκλογές τους έκαναν οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Ημαθίας

Το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκαν εκλογές στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκπροσώπου στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας και αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Εν συνεχεία την 03 Απριλίου 2018, οι εκλεγέντες πραγματοποίησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η σύνθεση ύστερα από τη συγκρότηση του σε σώμα έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μούρτης Απόστολος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσιλώνης Νικόλαος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κωστούλης Κωνσταντίνος
ΤΑΜΙΑΣ: Κοπαλίδης Αγαθοκλής
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ερμίδης Γεώργιος
ΜΕΛΗ: Μπόσκος Παναγιώτης, Παπαδόπουλος Βασίλειος

Από την εκλογική διαδικασία της 31ης Μαρτίου αναδείχθηκαν επίσης:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μούρτης Απόστολος
Χριστοδουλίδης Γεώργιος
Κωστούλης Κωνσταντίνος
Τσιλώνης Νικόλαος
Κοπαλίδης Αγαθοκλής
Παπαδόπουλος Βασίλειος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σαββίδης Νικόλαος
Συρσυρής Φώτιος
Λεπιδάς Χρήστος