Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δήμος Νάουσας παιδεία

Ξεκινά η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση στους Δήμους Αλεξάνδρειας και Νάουσας

Μεταξύ των πρώτων 184 Δήμων της χώρας θα είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο θέμα της υιοθέτησης της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
Από το επόμενο σχολικό έτος (2018/2019) η φοίτηση όσων μικρών συμπληρώσουν τα 4 έτη την 31η Δεκεμβρίου του 2018 θα είναι υποχρεωτική σε αυτούς τους 184 Δήμους ενώ σταδιακά (και μέσα στην επόμενη 3ετια) η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση θα είναι υποχρεωτική και στους υπόλοιπους 141 Δήμους της χώρας.

Όπως ορίζει ο νόμος, όσα νήπια συμπληρώνουν την ηλικία των 4 ετών την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής θα πρέπει υποχρεωτικά να φοιτούν στην προσχολική εκπαίδευση.


Τώρα το ζήτημα είναι κατά πόσο οι Δήμοι – και συγκεκριμένα στην περίπτωση μας ο Δήμος Αλεξάνδρειας – είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα όσον αφορά τις απαιτούμενες υποδομές για την υποδοχή ακόμη περισσότερων παιδιών.

Στην Κεντρική Μακεδονία οι Δήμοι στους οποίους η φοίτηση θα είναι υποχρεωτική από το επόμενο έτος είναι δεκαπέντε από τους τριάντα οκτώ, μεταξύ αυτών και οι δυο εκ των τριών Δήμων της Ημαθίας (Αλεξάνδρειας και Νάουσας).