Κατηγορίες
τοπική επικαιρότητα

Μουσκεφτάρα για Χαλκίδη: “συκοφαντίες… ζητώ εντός 10 ημερών να αποκαταστήσει με δημόσια δήλωσή του την αλήθεια”

Την απάντησή της σε όσα ανέφερε στη συνέντευξή του ο αντιδήμαρχος Ισ. Χαλκίδης δίνει η Αναστασία Μουσκεφτάρα, πρώην (πλέον) υπάλληλος στο Παράρτημα Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Η ίδια, αφού παραθέτει μια σειρά από έγγραφα σχετικά με την υπόθεσή της, καταγγέλλει τον αντιδήμαρχο για συκοφαντίες, αναφέρει ότι δεν ήταν “διπλοθεσίτισσα”, λέει ότι ο αντιδήμαρχος το γνωρίζει αυτό αλλά “επιμένει με ανεξήγητο και εμμονικό τρόπο στην άποψή του” ενώ τέλος τον καλεί να κάνει δημόσια δήλωση με την οποία θα ανακαλεί αλλιώς όπως αναφέρει θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα στην ανοιχτή επιστολή – απάντηση αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Όταν θίγεις προσωπικότητες τα άτομα αυτά θα αντιδράσουν». Με αυτά τα λόγια ο αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας Ισαάκ Χαλκίδης ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε στα τοπικά ΜΜΕ στις 30/3/2018.
Στη διάρκεια αυτής της συνέντευξης αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου αποδίδοντάς μου ψευδείς και συκοφαντικές κατηγορίες οι οποίες με θίγουν ως προσωπικότητα και ως εργαζόμενη. Μάλιστα, όταν στο τέλος ρωτήθηκε εάν υπάρχουν δημόσια έγγραφα τα οποία πιστοποιούν τους ισχυρισμούς του, απάντησε ότι «όχι, επειδή είναι προσωπικό το θέμα» αλλά επειδή το λέει ο ίδιος υπεύθυνα θα πρέπει να τον πιστέψουν.

Αντιδρώντας λοιπόν και εγώ και θέλοντας να προστατέψω την τιμή και την υπόληψή μου σας παραθέτω τα δημόσια έγγραφα τα οποία φανερώνουν την αλήθεια και καταρρίπτουν τις συκοφαντίες του κ. Χαλκίδη. Συγκεκριμένα αναφέρει ο αντιδήμαρχος:

1. «Υπέπεσε στην αντίληψή μας περί τα μέσα Οκτώβρη ότι δουλεύει σε δυο φορείς του δημοσίου». Θα έπρεπε να γνωρίζει ο κ. Χαλκίδης ότι εργάζομαι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο Κέντρο Στήριξης Ρομά από τον Δεκέμβριο του 2010 και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και ήταν πάντα ενήμερες και οι δυο υπηρεσίες για τις δυο θέσεις εργασίας μου αφού κάθε χρόνο έπαιρνα άδεια άσκησης έργου. Άλλωστε ο ίδιος υπέγραψε τον Ιούνιο τις δηλώσεις συγκατάθεσης μαθητών μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τους οποίους συνόδεψα σε συνέδριο για πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Επομένως ως πολιτικός μου προϊστάμενος, γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι εργαζόμουν σε δυο φορείς του δημοσίου. Επιπλέον με κατηγορεί ότι απέκρυψα το γεγονός ότι εργάζομαι σε άλλη υπηρεσία με ψευδή υπεύθυνη δήλωσή μου. Αν και αυτό δεν είναι θέμα που αφορά τη δική του υπηρεσία, ωστόσο προς αποκατάσταση της αλήθειας θα πρέπει να γνωρίζει ότι στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσα στον ΟΠΣΥΔ (Υπουργείο Παιδείας) δήλωσα ότι δεν κατέχω θέση πλήρους απασχόλησης. Επομένως ο κ. Χαλκίδης ας περιοριστεί στο ρόλο του αντιδημάρχου κι ας αφήσει τον εισαγγελέα να αποφασίσει για το εάν έχει τελεστεί αδίκημα.

2.Αναρωτιέται «ποιος θα έχανε μια δεύτερη θέση εάν ήταν νομικά κατοχυρωμένη; Κανείς.» Ο κ. Χαλκίδης αν και γνωρίζει την απάντηση τόσο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και του Υπουργείου Παιδείας («[…] Εκ των ανωτέρω προκύπτει, κατά την άποψη της υπηρεσία μας, ότι η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με μειωμένο ωράριο εργασίας δεν εμπίπτει στην έννοια της «δεύτερης θέσης» ή «απασχόλησης», όπως αρνητικά ορίζεται από τον κοινό νομοθέτη στη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ως εκ τούτου, με την επιφύλαξη των περιορισμών ως προς το ύψος της καταβαλλόμενης αμοιβής, δεν τυγχάνουν εν προκειμένω εφαρμογής οι απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 35 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) περί κατοχής δεύτερης θέσης.), επιμένει με ανεξήγητο και εμμονικό τρόπο στην άποψή του.

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι έχω το απόλυτα νόμιμο δικαίωμα να εργάζομαι σε δυο φορείς του δημοσίου εφόσον η μια από τις δυο θέσεις είναι μειωμένου ωραρίου όπως και ήταν η εργασία μου στο Παράρτημα Κέντρου Στήριξης Ρομά του δήμου Αλεξάνδρειας.

3. Ισχυρίζεται ότι «μια παραίτηση υποβάλλεται όταν δεν είναι νόμιμη διότι την κρατάς γιατί υπερασπίζεσαι το δικαίωμά σου να εργάζεσαι σε όλους τους φορείς του δημοσίου γιατί κράτησες όλες τις νόμιμες διαδικασίες.»
Όμως, ο κ. Χαλκίδης γνωρίζει πολύ καλά τους λόγους παραίτησης μου όπως αυτοί αναφέρονται στη δήλωση της παραίτησης. Επίσης γνωρίζει ότι η παραίτησή μου υποβλήθηκε την επομένη της συνεδρίασης της 5ης Μαρτίου του δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας. Αφού ο δήμαρχος αρνήθηκε να βάλει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα της παράτασης του ωραρίου του Κέντρου και ενώ ζητήθηκε τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από συμβούλους της συμπολίτευσης.
Ο κ. Δήμαρχος είχε δεσμευτεί με έγγραφο του στις 23/2/2018 ότι “βεβαιώνω ότι από την μέχρι τώρα λειτουργία του Κέντρου Ρομά προκύπτει η αναγκαιότητα λόγω της ιδιαιτερότητας της απασχόλησης έως αργά τις απογευματινές ώρες των ωφελουμένων και θα προκύψει διαμόρφωση του ωραρίου ύστερα από σχετική εισήγηση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο”. Παρόλα αυτά αθέτησε με τον πιο περίτρανο τρόπο την έγγραφη δέσμευσή του με αποτέλεσμα την υποβολή της παραίτησής μου την επόμενη μέρα.
Επιπλέον ούτε και έθεσε το θέμα διεύρυνσης ωραρίου του Κέντρου στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου όπως είχε δηλώσει ότι θα κάνει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Επομένως, με ποιο τρόπο θα μπορούσα να υπερασπίσω το δικαίωμά μου στην εργασία αφού η ίδια η διοίκηση του δήμου Αλεξάνδρειας μου το αφαίρεσε με τον πιο αναίσχυντο τρόπο, καταγγέλλοντας την υποτιθέμενη διπλοθεσία μου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αρνούμενη να παρατείνει το ωράριο του Κέντρου στερώντας με έτσι από την άδεια άσκησης έργου που από το 2011 μου δίνονταν κάθε χρόνο; Θα ήταν ανομία εάν συνέχιζα να εργάζομαι και δεν υπέβαλα παραίτηση.

Θεωρώ ότι εξαιτίας των λανθασμένων χειρισμών του κ. Χαλκίδη όχι μόνο αναγκάστηκα σε παραίτηση χάνοντας έτσι την νόμιμη θέση μου, αλλά και το ίδιο το πρόγραμμα και η χρηματοδότηση του κινδυνεύουν.

Επιπλέον ο κ. Χαλκίδης εσκεμμένα και για λόγους πολιτικής υστεροβουλίας της διοίκησής του θέλησε να με συκοφαντήσει. Έδωσε συνέντευξη τύπου με μοναδικό σκοπό να διασκεδάσει την δημοσιογραφική κριτική που ασκείται στην διοίκηση του δήμου Αλεξάνδρειας από τον σύζυγό μου, λέγοντας ότι το κίνητρο της κριτικής είναι η κάλυψη της δικής μου ανομίας. Επομένως ο καλύτερος τρόπος για να αποδυναμώσει και να φιμώσει την δημοσιογραφική κριτική που δέχεται η διοίκηση και ο ίδιος προσωπικά ήταν να με διαπομπεύσει δημόσια με την συκοφαντική κατηγορία της ανομίας και της διπλοθεσίας.
Ως εκ τούτου ζητώ εντός 10 ημερών να αποκαταστήσει με δημόσια δήλωσή του την αλήθεια. Εάν δεν προβεί σε μια τέτοια ενέργεια αποκατάστασης του ονόματός μου, της τιμής και της υπόληψής μου, θα αναγκαστώ να ακολουθήσω τη νόμιμη δικαστική οδό.

Σας επισυνάπτω όλα τα σχετικά έγγραφα και σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Μουσκεφτάρα Αναστασία”