Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΠΚΜ για την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Με αφορμή την 28η Απριλίου, την οποία ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (International Labour Organization) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) έχουν καθιερώσει από το 2003 ως Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η 28η Απριλίου έχει ορισθεί και ως η Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τους νεκρούς και τραυματίες εργαζομένους, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας ιδρύθηκε το 1919, με σκοπό την προώθηση του δικαιώματος στην εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα. Το 1944 οι βασικές αρχές του επαναπροσδιορίστηκαν και το 2008, με τη Διακήρυξη της Σεούλ, αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία ως «θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα» και όχι απλά ως δικαίωμα στο χώρο εργασίας.

Η επέτειος αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για να τονιστεί η σημασία της επαγρύπνησης στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων στους επαγγελματικούς χώρους. Στόχος δε είναι η προαγωγή της πρόληψης των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (SafeDay) και η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας (World Day Against Child Labour, 12 Ιουνίου 2018) συντάσσονται σε μια κοινή εκστρατεία για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των νέων εργαζομένων και για τον τερματισμό της παιδικής εργασίας.

Η εκστρατεία στοχεύει στην επιτάχυνση της δράσης για την επίτευξη στόχου για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους έως το 2030 και για τον τερματισμό όλων των μορφών παιδικής εργασίας έως το 2025, καθώς υπολογίζεται ότι παγκοσμίως απασχολούνται 218 εκατομμύρια παιδιά. ηλικίας μεταξύ 5 και 17 ετών. Ανάμεσά τους, 152 εκατομμύρια είναι θύματα παιδικής εργασίας και σχεδόν τα μισά εξ αυτών —73 εκατομμύρια—εργάζονται σε επικίνδυνη παιδική εργασία .

Η παιδική εργασία επικεντρώνεται πρωτίστως στη γεωργία (71%) , η οποία περιλαμβάνει την αλιεία, τη δασοκομία, την κτηνοτροφία και την υδατοκαλλιέργεια, το 17% στις υπηρεσίες και το 12% στον βιομηχανικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου και του εξορυκτικού τομέα.

Η ατζέντα του 2030 περιλαμβάνει και τις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας δηλαδή την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική, και διαθέτει 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDG), οι οποίοι θα στηριχθούν στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.

Εκτιμάται δε ότι πρέπει να δημιουργηθούν πάνω από 600 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030, ακριβώς για να συμβαδίσουν με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού σε ηλικία εργασίας. Αυτό σημαίνει περίπου 40 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας ετησίως και με την χωρίς αποκλεισμούς παραγωγική απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία για όλους.

Στην Ελλάδα έχει νομοθετικά θεσπιστεί η ιατρική της εργασίας ως ιατρικής ειδικότητας και η παρουσία του ειδικού ιατρού στους χώρους εργασίας, αλλά και τα ατομικά μέτρα προστασίας ως υποχρέωσης του ίδιου του εργαζόμενου. Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση δραστηριοποιείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), που κατά τις ευρωπαϊκές οδηγίες προωθεί νομικές διατάξεις, ώστε να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας από τους επαγγελματικούς κινδύνους.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας εφαρμόζουν με τη μορφή υγειονομικού και περιβαλλοντικού ελέγχου την υγειονομική νομοθεσία, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για το υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον στην εργασία».