Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπή ρεύματος στο Πλατύ στις 25 Απριλίου

Τη διακοπή στην παροχή ρεύματος στο Πλατύ ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ για την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018.
Συγκεκριμένα διακοπή θα γίνει στο Πλατύ καθώς και στα γύρω αρδευτικά, βουστάσια και φωτοβολταϊκά από τις 8 το πρωί έως και τις 2:30 μετά το μεσημέρι.

Επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.