Κατηγορίες
αγροτικά

Από 23/4 έως 25/6 οι αιτήσεις υπαγωγής αγροτών σε πρόγραμμα υλοποίησης επενδύσεων ενεργητικής προστασίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αγρότες (φυσικά πρόσωπα ή συλλογικά σχήματα γεωργών – ΣΣΓ) θα μπορούν από τις 23 Απριλίου έως και τις 25 Ιουνίου 2018 να καταθέσουν αιτήσεις για να υπαχθούν στο Μέτρο 5 και στο Υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων».

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ, στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ.