Κατηγορίες
αγορά Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τριάντα πέντε υδρονομείς θα προσλάβει ο Δήμος Αλεξάνδρειας – καθορίστηκε η αρδευτική περίοδος του 2018

Τριάντα πέντε θα είναι συνολικά οι υδρονομείς που θα προσληφθούν από το Δήμο Αλεξάνδρειας για την κάλυψη των αναγκών για την αρδευτική περίοδο 2018.

Αυτό αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2018. Με την ίδια απόφαση υιοθετήθηκε η πρόταση καθορισμού της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2018, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου 2018 και θα λήξει την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

Κατά τη συζήτηση του θέματος τέθηκαν ερωτήματα και ζητήθηκαν διευκρινήσεις τόσο για τον αριθμό των υδρονομέων, για τα αντλιοστάσια καθώς και για τα οικονομικά ζητήματα (βεβαιώσεις χρεών της προηγούμενης χρονιάς) ενώ επισημάνθηκε ότι θα χρειαστούν κάποια χωματουργικά έργα στην περιοχή του Πλατάνου ώστε να ξεπεραστούν προβλήματα που είναι χρόνια.


Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης Φ. Δημητριάδης έθεσε ένα βέτο αρχικά για να ψηφίσει η παράταξη του το θέμα, ζήτησε να προστεθεί ότι οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο για την άρδευση και σε καμία άλλη εργασία του Δήμου. Τέτοιο πράγμα δεν χρειάστηκε, αφού όπως αναφέρθηκε αυτό προβλέπεται από τον νόμο.

Το συγκεκριμένο θέμα “πέρασε” από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα.

Όσον αφορά την κατανομή των υδρονομέων που θα προσληφθούν ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αλεξάνδρειας, είναι η ακόλουθη:
• Δ.Ε. Αλεξάνδρειας: 6 άτομα
• Δ.Ε. Πλατέος: 5 άτομα
• Δ.Ε. Μελίκης: 18 άτομα
• Δ.Ε. Αντιγονιδών: 6 άτομα