Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη 20 Μαρτίου

Τη διακοπή στην παροχή ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας έχει ανακοινώσει ο ΔΕΔΔΗΕ για την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018.

Συγκεκριμένα διακοπή θα σημειωθεί στις παρακάτω περιοχές:

  • Από ώρα 08:00 έως ώρα 10:00 στο Παλαιό Σκυλίτσι (στο τέλος του χωριού, προς τον Λουδία)
  • Από ώρα 10:00 έως ώρα 11:30 στην Κορυφή, στο Νεοχωρόπουλο, στα Τρίκαλα, και στα γύρω αρδευτικά βουστάσια, θερμοκήπια, και φωτοβολταϊκά.
  • Από ώρα 12:30 έως ώρα 14:30 στο Πλατύ, και στα γύρω αρδευτικά βουστάσια, θερμοκήπια, και φωτοβολταϊκά.

Επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.